GPS og DCF/FI Tidmottakere

Radiosynkronisering sikrer absolutt korrekt tid i hovedur og uranlegg.
Vi benytter hovedsaklig GPS mottakere til synkronisering av våre hovedur, men også DCF og FI fra de landbaserte senderne i Tyskland og Frankrike.

GPS Synkronisering

GPS signalene kan mottas over hele verden. De 24 satellittene i GPS systemet som går i bane rundt jorden sørger for dette.
Hvert sekund mottar GPS antennen data som inneholder tid og dato. Dette blir dekodet og sendes videre til hoveduret.

DCF og FI synkronisering
.

DCF og FI senderne i Tyskland og Frankrike sender hvert minutt et kodet signal (time - minutt - dag - dato) Mottakerne fanger opp signalene og overfører disse til uret som synkroniserer tidbasen sin. Uret analyserer signalet gjennom tre minutter og aksepterer det bare dersom tre påfølgende signal er akseptable.
I prinsipp kan signalene nåes i hele Europa innenfor en radius på ca 2000km fra senderne; i Norge teoretisk opp til Polarsirkelen.
Timetronics lg.JPG
 
 
Simplex-Finckelsen AS

Bjørndalsskogen 95
5170 Bjørndalstræ

Tlf: 55 92 28 00

firmapost@nortid.no